Refrain

„Refren?” Tak, też, zgoda. Niemniej w Legal English słówko to interesuje nas nie jako rzeczownik, a jako czasownik, który łączy się z from. W ten sposób uzyskujemy wyrażenie to refrain from sth, które w pięknych, formalnych słowach oznacza zaniechać, powstrzymywać się od czegoś.

Oczywiście możemy spotkać się z powyższym na co dzień (lub, jak wolą niektórzy- „w drobnych bieżących sprawach życia codziennego” czyli petty current matters of everyday life), np.: słysząc od stewardessy w samolocie:

Please refrain from smoking 

Proszę nie palić

Słówko przydaje nam się jednak głównie w rozmowach formalnych, a w szczególności objaśnianiu różnych przepisów prawnych:

Judges of the District Court shall refrain from any action incompatible with their duties.

Sędziowie sądu rejonowego zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich funkcji.

The General Meeting shall refrain from making decisions until the Chairman of the General Meeting is elected.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.