Proxy

Coś z serwerami…? Dobre skojarzenie komputerowe (proxy server to serwer pośredniczący) prowadzi nas do odpowiednich wniosków z zakresu Legal English. Proxy to dosłownie pośrednik, a zatem w prawie- pełnomocnik, określany również często terminem attorney lub agent.

Specyfika słowa proxy kryje się jednakże w jego uniwersalności; proxy może oznaczać pełnomocnika, ale również dokument pełnomocnictwa, określany również często jako power of attorney.

Słowo proxy pochodzi z USA i związane jest głównie z działalnością spółek. Stąd można spotkać się z interpretacją, że określenie proxy powinno być stosowane do polskiego prokurenta. Nie jest to jednak prawidłowe odniesienie, gdyż proxy ma znacznie szerszy i ogólniejszy zakres zastosowania. Jak zatem nazwać polskiego prokurenta? O tym już za tydzień!