Prokura

Dziś wyjątkowo słowo polskie. Dlaczego? Bo nie ma na nie dobrego odpowiednika w Legal English …. Zapraszam do lektury!

Prokura jest wynalazkiem niemieckim, który nie znajduje swojego odzwierciedlenia w prawie angielskim. Poszukiwanie bezpośredniego odpowiednika w tłumaczeniu jest zatem skazane na porażkę. Oznacza to konieczność stworzenia terminu, który oddałby znaczenie tej instytucji, z podkreśleniem zwłaszcza umocowania prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (vide art. 1091 KC).

W praktyce najczęściej sygnalizację powyższych cech i odrębności uzyskujemy poprzez zastosowanie określenia commercial power of attorney. Dla native speakera połączenie „power of attorney” ze słowem „commercial” wskazuje, że chodzi nam o jakąś instytucję specyficzną dla odrębnego porządku prawnego, jednocześnie związaną z działalnością gospodarczą. W tym tłumaczeniu prokurent to zatem commercial attorney. Alternatywną wersją przydatną do tłumaczenia dokumentów prokury może być również  power of attorney to manage a company. Powyższa opcja jest bardziej opisowa i być może sama w sobie nieco prostsza dla zrozumienia.

Z uwagi na typowo kontynentalny charakter prokury, w obu powyższych przypadkach dodatkowo rekomenduje się w dokumencie (np: umowie) dopisanie w nawiasie polskiej nazwy lub nawet zamieszczenie przypisu zawierającego krótkie objaśnienie istoty prokury, z uwzględnieniem przede wszystkim prawa do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych (court and out-of-court acts) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (related to the operation of the enterprise).