Uniwersytecka Poradnia Prawna

Przygotowując CV po angielsku oraz wybierając się na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim jesteśmy zmuszeni do przetłumaczenia nazw wielu jednostek organizacyjnych, w których członkostwo przesądza o naszej wartości dla pracodawcy. Jak to zrobić w wypadku Uniwersyteckiej Poradni Prawnej?

Idea tworzenia uniwersyteckich poradni prawnych pojawiła się w Polsce u schyłku lat 90-tych XX wieku pod wpływem licznych kontaktów z uczelniami amerykańskimi, na których poradnie takie funkcjonują już od lat 60-tych ubiegłego wieku. Trafnym będzie więc bezpośrednie sięgnięcie do określeń wywodzących się z zagranicy. W USA i UK studenckie poradnie określane są mianem law clinic albo legal clinic. Działalność poradni określa się w następujący sposób:

A legal clinic is a law school program typically providing legal experience to law school students and free legal services to indigent clients.

Można dodać, że w Wielkiej Brytanii często nazwy poradni zawierają określenie macierzystej jednostki, np.: Kent Law Clinic albo University of Bristol Law Clinic. Powyższe pozwala nam ostatecznie stworzyć zindywidualizowany termin University of Wrocław Legal Clinic.