Tort law

„Serio?”. Serio i to bardzo. Wbrew pierwszemu wrażeniu tort law nie ma związku z regulacją przemysłu cukierniczego. Jest to dziedzina prawa anglosaskiego obejmująca delikty – a zatem odpowiedzialność cywilną opartą o ustawę a nie umowę stron. Możemy zatem powiedzieć, że:

Tort is a civil wrong.

Tort actions are not dependent upon an agreement between the parties to a lawsuit.  

Tort law provides remedies that are applied by courts in civil proceedings to provide relief for persons who have suffered harm from the wrongful acts of others.