File

„Plik”. Tak, w plain English rzeczownik file wykorzystywany jest do oznaczania plików komputerowych, jak również wszelkiego rodzaju pilników (od pilnika płaskiego- flat file, po uproszczoną wersję, przyjaciela kobiet – nail file).

W Legal English słówko file odgrywa podwójną rolę. Jako rzeczownik przydaje się do oznaczania akt sprawy: case file lub files.

Look for it on the files – Poszukaj w aktach sprawy

Natomiast jako czasownik służy nam do oznaczenia czynności złożenia dokumentów, np.:

Legal trainee has filed a complaint with a court  – Aplikant złożył pozew do sądu