Alimenty

„Łatwe – alimony!” I tak, i nie. Alimony to słowo, które w Legal English rzadko występuje, a jeśli już to wykorzystywane jest wyłącznie na określenie alimentów na rzecz małżonka- zwykle w związku z rozwodem (tak np.: w Kanadzie). Natomiast słowo to nie jest wykorzystywane przez native speakerów do określenia najczęściej występujących w praktyce alimentów świadczonych przez rodziców na rzecz dzieci. W takim wypadku trafniejszymi są słówka maintenance (GB) lub support (USA, Kanada). Najczęściej łączy się je z dookreśleniami wskazującymi na osoby, na rzecz których alimenty są wypłacane, czyli: child maintenance/child support lub spousal maintenance/spousal support albo też parental support.