Na naszym Blogu Legal English rozpoczynamy nowy cykl wpisów: „Słowo na sobotę”. Co tydzień, w każdą sobotę (przypadek?), będziemy prezentować znaczenie i zastosowanie jednego wybranego słówka lub wyrażenia z zakresu Legal English. Zapraszamy do wspólnej systematycznej nauki!

To execute a contract

„Wykonać umowę. Na bank!” Nic bardziej mylnego. Wyrażenia to execute a contract używamy gdy chcemy podpisać umowę. Może ono występować zatem wymiennie z wyrażeniem to sign a contract. Mając na względzie fakt, iż przez podpisanie umowy zostaje ona zawarta, można spotkać się także z zastosowaniem wskazanego wyrażenia obok takich zwrotów Legal English jak: to make a contract lub to conclude a contract albo to enter into a contract– o ile oczywiście będziemy mieli na myśli zawarcie umowy przez jej podpisanie. W takim razie jak powiedzieć wykonać umowę? O tym już za tydzień!