To produce

„Produkować!”. W ramach plain English z pewnością tak. W ramach Legal English natomiast najczęściej sięgamy do o wiele starszego znaczenia tego czasownika. Produce oznaczał dawniej czynność przedstawienia, przedłożenia czegoś. Dla przykładu w umowie można zatem spotkać takie postanowienie:

The Client shall reimburse all reasonable expenses properly and necessarily incurred by the Company, subject to prior approval and the production of receipts or other appropriate evidence of payment.

Najczęściej omawiane zastosowanie czasownika produce pojawia się w tłumaczeniach aktów notarialnych, gdy niektóre osoby przedkładają do aktu rozmaite dokumenty (pełnomocnictwa, wypisy, itd.), np.:

Mr Janusz Kowalewski produced certified copy of said Power of Attorney and represents that it has not been revoked and it has not expired.

 

PS – dla utrwalenia

Opisane archaiczne znaczenie czasownika produce jako wyciągnąć i okazać/przedstawić/przedłożyć w oryginale znajdujemy na przykład w starej piosence marynarskiej “Whiskey in the Jar”, spopularyzowanej przez zespół Metallica:

As I was goin’ over the Cork and Kerry mountains
I saw Captain Farrell and his money he was countin’
I first produced my pistol and then produced my rapier
I said stand and deliver or the devil he may take ya