Statute

„Statut!” Nie, statute nigdy nie przybiera znaczenia statut, zaliczając się do pokaźnego grona false friends w angielskim prawniczym. Słowo statute oznacza ustawę. W tekstach często pojawia się utworzone od powyższego określenie statutory, a zatem ustawowy (np.: statutory interest – odsetki ustawowe, statutory representative – przedstawiciel ustawowy).

Na marginesie warto dodać, że pojęcie statute nie występuje jednak w tłumaczeniach nazw ustaw. W takim wypadku zostaje wyparte przez słówko act (np.: Water Law Act – Prawo wodne). W mowie codziennej w znaczeniu ustawa pojawia się natomiast policzalna forma rzeczownika law, czyli a law.

Na koniec pamiętajmy, by słowa statute nie mylić ze zbliżonym (zwłaszcza w wymowie!) słówkiem statue. To ostatnie oznacza… posąg 🙂