Saturday School z przyjemnością informuje o otwarciu swojego nowego ośrodka w Krakowie! Serdecznie zapraszamy na nasze kursy studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni, aplikantów oraz prawników z Krakowa. Zapisy już ruszyły!

Oferta w Krakowie obejmuje nasz flagowy kurs Legal English for Polish Lawyers, który z uwagi na formułę oraz innowacyjny program spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem we Wrocławiu. Zajęcia kładą nacisk na tłumaczenia oryginalnych polskich dokumentów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zaczerpniętego z różnych dziedzin prawa oraz struktur gramatycznych Legal English. Jednocześnie kurs ma na celu wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się prawniczym angielskim w trakcie negocjacji i spotkań biznesowych. Więcej informacji o programie w zakładce Kursy.

Zajęcia rozpoczynają się w środę 18.10.2017 r. o godzinie 18:00 i odbywać się będą regularnie w biurze przy ul. Lubomirskiego 27/1– tuż obok rynku i Dworca Głównego PKP oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spotykamy się raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny. Pierwsze spotkanie ma charakter po merytoryczno-organizacyjny. W trakcie tych zajęć po konsultacji z całą grupą ustalone zostaną terminy i godziny dalszych spotkań.

Krakowski ośrodek poprowadzi Dominika Łosiowska– wieloletnia wychowanka założyciela szkoły i najlepsza absolwentka Saturday School. Dominika ukończyła wszystkie kursy oferowane we Wrocławiu, a teraz sama popularyzować je będzie w Krakowie. Osobowościowo ciężko o porównywalne połączenie sympatii, komunikatywności, rzetelności i profesjonalizmu. Mamy pewność, że nasi słuchacze z Krakowa będą w dobrych rękach.

Docelowo Saturday School chce oferować w Krakowie pełny zestaw kursów i szkoleń z języka angielskiego prawniczego, podobnie jak w rodzimym ośrodku Wrocławskim. Mamy nadzieję, że nasza przygoda w tym pięknym mieście dopiero się zaczyna.

Do zobaczenia na zajęciach!