Saturday School nieustannie się rozwija. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu naszymi kursami nie jesteśmy w stanie dłużej funkcjonować efektywnie jako jednoosobowa jednostka. Dalszy sukces wymaga współpracy. Z tych względów mamy przyjemność oficjalnie przedstawić nowych członków naszego zespołu. Wybrani przez założyciela najzdolniejsi wychowankowie- młodzi, ambitni, związani z językiem angielskim od najmłodszych lat- stają się gwarancją dalszego przekazywania wiedzy Legal English na najwyższym poziomie oraz otwierają nowe perspektywy rozwoju szkoły na najbliższe lata. Witamy i trzymamy kciuki!

 

Dominika Łosiowska

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Najlepsza absolwentka Saturday School, ukończyła wszystkie kursy oferowane przez Szkołę. Z uwagi na niezwykłe postępy zaproszona do dalszej współpracy przez założyciela. Kierowniczka ośrodka Saturday School zlokalizowanego w Krakowie i prowadząca zajęcia w ramach tego ośrodka. Pasjonatka Legal English, w niedalekiej przyszłości planująca również podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 

Paweł Sanak

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, wieloletni wychowanek założyciela. Jeden z czołowych absolwentów Saturday School, ukończył wszystkie kursy oferowane przez Szkołę. Z uwagi na wysokie wyniki zaproszony do współpracy w tworzeniu i prowadzeniu części zajęć w ramach wrocławskiego ośrodka Saturday School. Badacz fachowej literatury z zakresu Legal English, dla angielskiego prawniczego zrezygnował ze studiów doktoranckich nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim.