Ale jak to… – czasownik? Rzeczywiście, Institute występuje w języku angielskim i znany jest przed wszystkim jako rzeczownik. W tym sensie często wykorzystujemy go oczywiście do tłumaczenia nazw rozmaitych instytutów:

Polish institute for Testing and Certification – Polski Instytut Badań i Certyfikacji

Instytut prawa cywilnego – Civil Law Institute

Jednak dzisiejsze słówko w legal English występuje jeszcze częściej jako czasownik. Wtedy mocno zmienia swoje znaczenie i oznacza wszczynać, np.: postępowanie przeciwko komuś. Możemy zatem powiedzieć:

To institute legal proceedings against sb – wszczynać postępowanie przeciwko komuś

To institute bankruptcy proceedings – wszczynać postępowanie upadłościowe

AS