Reasonable

Rozsądny? Po części – tak, dobrze! Dziś bardzo przydatne słowo prawnicze, któremu w zależności od kontekstu nadajemy znaczenie uzasadniony lub należyty. Reasonable łączy się z serią rzeczowników, tworząc łatwe do wykorzystania przez prawnika zwroty. Na przykład:

reasonable claimuzasadnione roszczenie

reasonable doubtuzasadniona wątpliwość

reasonable diligencenależyta staranność

within a reasonable timew rozsądnym terminie

Natomiast to samo słówko w formie rzeczownika, a zatem reasons jest również dobrym terminem na przetłumaczenie polskiego uzasadnienia, np.: w tłumaczeniu wyroku, pozwu lub apelacji.

AS