Wear and tear

Coś z ciuchami…? Prawie! Dzisiejsze wyrażenie w codziennym angielskim oznacza „noszenie, wycieranie” (wear) i „rozdzieranie, naciąganie” (tear). W legal English używa się jednak tego terminu nie w kontekście odzieży, a w treści umów najmu. Te z kolei także w Polsce coraz częściej zawieramy z obcokrajowcami.

W umowach najmu zwykle znajduje się klauzula zobowiązująca najemcę do utrzymywania rzeczy i zwrócenia jej w stanie niepogorszonym- z zastrzeżeniem jednak jej normalnego, codziennego zużycia, będącego wynikiem prawidłowego jej używania. Do tłumaczenia tego ostatniego zastrzeżenia przyda nam się właśnie dzisiejsze wyrażenie. Dla przykładu zatem:

The lessee is bound to return the thing at the end of the lease in a condition that is the same as it was when the thing was delivered to him, except for normal wear and tear/ordinary wear and tear excepted.

Najemca jest zobowiązany do zwrotu rzeczy po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym (dosł. w takim stanie, w jakim rzecz znajdowała się w chwili jej wydania najemcy), z zastrzeżeniem jej normalnego zużycia

Istnieje również możliwość oddania powyższego sensu z zastosowaniem innego terminu- normal deterioration (zwykłe pogorszenie).

D.Ł. i A.S.