Dispute

Kłótnia! Tak, przez prawnika nieodzownie nazywana sporem. Dzisiejsze słówko jest bardzo uniwersalne i występuje w wielu kontekstach. Często pojawia się w umowach. Wpisujemy w nich np.: klauzule arbitrażowe, wskazujące co dzieje się w wypadku zaistnienia sporu, takie jak np.:

All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. (source: Standard ICC Arbitration Clause, https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/)

Prawnicy uwielbiają również podkreślać, że coś jest bezsporne. Możemy więc zacząć akapit pozwu lub apelacji od stwierdzenia: It is indisputable that… – Bezspornym jest, że…

Wreszcie słowo dispute możemy też wykorzystać jako czasownik! To dispute sth posłuży nam do kwestionowania różnych rzeczy. Na przykład: to dispute the validity of a document kwestionować ważność dokumentu, albo nieco szerzej (tzw. „po całości” ?) to dispute a claim kwestionować zasadność roszczenia

A.S.