Odsetki i ich rodzaje w języku angielskim

W dzisiejszym odcinku weźmiemy na warsztat odsetki, które w prawie, zwłaszcza po nowelizacji Kodeksu cywilnego, można rozbić na wiele podkategorii.

Odsetki w języku angielskim oznaczamy słowem interest, które w tym znaczeniu występuje zawsze w liczbie pojedynczej (więcej o innych znaczeniach słowa interest pisaliśmy już na blogu w tym miejscu: https://saturdayschool.pl/Blog/Post/376

W prawie wyróżniamy dwa główne typy odsetek:

  • Kapitałoweinterest on capital (najprostsze, opisowe tłumaczenie)
  • Za opóźnienie late payment interest lub interest for the delay (tłumaczenie zaczerpnięte z dyrektyw UE, podobnie rządowe strony Wielkiej Brytanii) albo jeszcze bardziej opisowo- interest due for late payment (również z jednej z dyrektyw).

Dalej możemy wprowadzić rozróżnienie do obu powyższych kategorii, dodatkowo odróżniając odsetki według przymiotników:

  • Umowne – contractual interest
  • Ustawowestatutory interest 
  • Maksymalnemaximum interest

Na koniec pozostają nam odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Regulacja powyższych w prawie polskim stanowi implementację dyrektywy unijnej, stąd najlepiej oczywiście sięgnąć do źródła. Korzystając z nazwy dyrektywy:

Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions 

możemy przyjąć, że trafnym tłumaczeniem tego typu odsetek będzie: statutory interest for late payment in commercial transactions

 

 

Stopa – interest rate

Maximum interest rate – maksymalna stopa procesntowa

 

Żądać odsetek – claim interest from sb

Odsetki rosną – accrue (TOLES)

Odsetki biegną – run – When does (3 os!) the interest stop running?

Interest stops running on a debt once the principal has been paid i.e. once payment is received but not yet cleared if relevant. If the purchaser owes the principal, interest and compensation, unless payment is accepted on other terms, any part payment of the debt will go to reduce the amount of the interest and compensation first.

 

Kwota główna – principal