Słówko minutes w języku prawnym wcale nie oznacza minutek, choć pewnie całe ich mnóstwo spędzimy nad przygotowywaniem…no właśnie, czego? 😉 Zapraszamy do lektury.

Angielskie minutes (w tym kontekście zawsze występujące w liczbie mnogiej) oznacza protokół. Jest to oficjalne, pisane w czasie rzeczywistym sprawozdanie przebiegu różnych ważnych spotkań, posiedzeń, zebrań itp. Określenie to można zastosować na przykład w odniesieniu do protokołu rozprawy (minutes of a court session), protokołu posiedzenia zarządu (minutes of a board meeting) bądź protokołu komisji egzaminacyjnej (examination board minutes).

Czynność protokołowania przełożymy jako to take the minutes, to keep the minutes lub nawet to minute. Sporządzić protokół przetłumaczymy jako to draw up the minutes. A osoba za nią odpowiedzialna? Angielski odpowiednik protokolanta to bynajmniej nie minutes-man (choć jest to ciekawy pomysł na nowego Avengersa!), a minute-taker, minute-keeper bądź też minute-clerk (ewentualnie w kontekście posiedzeń sądowych recording clerk/court reporter). Trudność często sprawia również polskie wciągnięcie do protokołu. W takim wypadku warto sięgnąć po proste enter i już! powstaje zgrabne to enter sth in the minutes. Może się zdarzyć i tak, że któryś z uczestników czynności przedstawi zarzut do protokołu (objection to the contents of the minutes) wobec czego trzeba go będzie sprostować (correction to/of the minutes).

Ale uwaga! W innych wypadkach niż te wymienione powyżej częściej spotkamy się z użyciem słówka protocol. Na przykład protokół w sprawie azylu jako dokument Unii Europejskiej oraz protokół zdawczo-odbiorczy będą to kolejno Protocol on Asylum oraz acceptance protocol. Także wyrażenie protokół dyplomatyczny, przełożymy jako diplomatic protocol.

Warto nadmienić, że oprócz dwóch wymienionych powyżej terminów funkcjonuje także wyrażenie written record, często stosowane z nimi zamiennie. Często w filmach słyszymy, że ktoś powie nam coś, ale tylko off the record, czyli poza protokołem.

Ps. Dacie wiarę, że istnieje angielski wykonawca o pseudonimie artystycznym Minute Taker? A no istnieje i tworzy całkiem niezłe utwory, które spokojnie mogą lecieć w tle przy okazji nauki legal English 😉

P.Ch.

Źródła:

  • Berezowski Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
  • Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy
  • Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r
  • com.
  • Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)
  • Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska
  • Słownik Legal English Expert