Saturday School otwiera zapisy na kursy Legal English, które wystartują w październiku 2022!

W najbliższym semestrze oferujemy następujące kursy:

1) Introduction to Legal English śr 19:00 – zajęcia odświeżające ogólny angielski prowadzone na bazie materiałów dotyczących różnych dziedzin prawa

2) Legal English for Polish Lawyers – pon 18:00 – wiodący kurs naszej szkoły, który kładzie nacisk na tłumaczenie oryginalnych dokumentów prawniczych i sądowych z różnych dziedzin prawa, zmierzając jednocześnie do utrwalenia słownictwa poprzez konwersacje i słuchanie.

3) TOLES Higher preparation – czw. 18:00 – kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TOLES Higher (Test of Legal English Skills), potwierdzający wysoki stopień umiejętności w posługiwaniu się angielskim prawniczym w realiach biznesowych.

4) Conversations for Lawyers –  czw 19:00 – NOWOŚĆ! – autorski kurs konwersacyjny, który stworzyliśmy w odpowiedzi na zgłaszaną przez naszych kursantów potrzebę ćwiczenia rozmowy o prawie w języku angielskim. Zajęcia polegają na luźniej dyskusji zakotwiczonej w tematyce okołoprawniczej, która stymulowana jest ciekawymi treściami.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ ONLINE! 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kursy. Dokładny dzień pierwszego spotkania organizacyjnego dla każdej grupy podamy na początku października.

Zapisy poprzez telefon, facebooka lub e-mail dostępne w zakładce Kontakt. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości-pozostajemy do dyspozycji!

Do zobaczenia na zajęciach!