Damages

Ha, proste, dzisiaj się nie postarali – obrażenia”. Dzisiejsze słówko kojarzy się z mocno zbliżonym słowem damage. Jednakże damages nie stanowi liczby mnogiej od damage. Damage występuje tylko w liczbie pojedynczej, a damages wyłącznie w liczbie mnogiej. Przy tym oba wyrazy mają zupełnie różne znaczenia- choć często występują w niedalekim sąsiedztwie.

Damage potocznie oznacza m.in.: obrażenia, co w prawie tłumaczymy jednak bardziej fachowo na szkodę. Dla przykładu:

The claimant incurred the damage due to the defendant`s breach of contract

Powód poniósł szkodę w wyniku niewykonania umowy przez pozwanego

Damages to natomiast typowy zwrot Legal English oznaczający odszkodowanie, a więc formę pieniężnej rekompensaty (monetary compensation) za odniesioną szkodę- przyznawanej zwykle przez sąd, co wyrażamy czasownikiem award. Na przykład:

The court awarded damages to a worker who had suffered an accident at work

Sąd przyznał odszkodowanie pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy.