Prawo dla Tłumaczy

Kurs w języku polskim, opracowany z myślą o wszystkich osobach zajmujących się lub planujących w przyszłości pracę z tłumaczeniami prawniczymi. Zajęcia umożliwiają przyswojenie praktycznej i skondensowanej wiedzy na temat różnych gałęzi i instytucji polskiego prawa, bez konieczności odbywania 5 letnich prawniczych studiów magisterskich lub samodzielnego studiowania skomplikowanej i obszernej literatury. Program kursu został tak skonstruowany, aby w prosty sposób objaśnić wyselekcjonowane zagadnienia, interesujące z punktu widzenia przekładu dokumentów prawnych występujących na polskim rynku. Zajęcia prowadzone przez czynnych zawodowo prawników-praktyków z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu prawa.

Kurs w szczególności skierowany jest do:

 • studentów kierunków filologicznych, którzy w przyszłości zamierzają zajmować się przekładem prawniczym
 • osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • praktykujących tłumaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa
 • innych osób zajmujących się tłumaczeniami polskich dokumentów prawnych na inne języki

Zajęcia trwają łącznie trzy semestry, obejmując m.in.:

 • Podmioty prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, w tym takie zagadnienia jak: osoba fizyczna, osoba prawna, osoba ustawowa, małoletni, nieletni, przedsiębiorca, konsument, stowarzyszenia, fundacje, spółki i urzędy administracji, wraz z charakterystyką zdolności występowania tych podmiotów w obrocie i ich oznaczania w umowach i innych dokumentach prawnych (NIP, KRS, REGON, siedziba, kapitał zakładowy, inne)
 • Umowy, w tym sposoby zawierania i redagowania umów w Polsce, formy, rodzaje i strony poszczególnych umów, zestawienia i różnice pomiędzy umową o pracę, zleceniem i dziełem, umową najmu, najmu okazjonalnego i dzierżawy, najpopularniejsze klauzule umowne, w tym klauzula odsetek umownych, zakazu konkurencji, poufności, salwatoryjna, przeniesienia praw autorskich i wiele innych, różnice pomiędzy takimi pojęciami jak pierwokup i odkup, opóźnienie i zwłoka oraz ich znaczenie
 • Pozostałe zagadnienia prawa cywilnego, a zatem delikty, rodzaje odpowiedzialności deliktowej, różnice miedzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Prawa rzeczowe, w tym własność, rodzaje współwłasności, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteki i zastawy. Prawo spadkowe- kolejność dziedziczenia, rodzaje i sposoby sporządzania testamentów w Polsce, postępowanie spadkowe, przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie spadku, zachowek. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym zawieranie i rozwiązywanie małżeństwa w Polsce, akty i akta stanu cywilnego, rozwody i podziały majątków. Prawo pracy- umowy o pracę i ich rozwiązywanie, urlopy, wynagradzanie, czas pracy
 • Dochodzenie roszczeń cywilnych w prawie polskim. Wezwania do zapłaty, pisanie i składanie pozwu, przebieg postępowania sądowego w Polsce. Nakazy zapłaty, wyroki, postanowienia, zarządzenia. Dowody z zeznań świadków, powoływanie biegłych, oględziny
 • Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne- organy władzy w Polsce i ich struktura. Konstytucja, przebieg procesu legislacyjnego, prawo Unii Europejskiej na tle polskich źródeł prawa. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki, rola wojewody. Wydawanie decyzji administracyjnych, odwołania od decyzji, kontrola Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Podstawy prawa podatkowego, rodzaje podatków w Polsce
 • Prawo karne i postępowanie karne- kwalifikacje czynów niedozwolonych w Polsce, w tym wykroczenia, zbrodnie, występki, przestępstwa, kategorie osób takie jak młodociany, osoba podejrzana, podejrzany, oskarżony, usiłowanie i przygotowanie przestępstwa, podżeganie, pomocnictwo, współsprawstwo, rodzaje kar, środków karnych i kompensacyjnych w Polsce, przebieg postepowania karnego, dowody środki zapobiegawcze a środki zabezpieczające

Zapisy: przez e-mail, telefon lub facebooka w zakładce kontakt

Koszt: 800 zł za semestr (studenci - 700 zł); cena zawiera 23% podatek VAT, wystawiamy faktury

Liczba spotkań: 3 semestry, 14 spotkań w semestrze, 1.5 godziny tygodniowo

Miejsce:

 • Wrocław: sale Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej (okolice Hali Targowej - Wyspa Piasek)

Czas: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w ustalonych godzinach wieczornych (około 17-20)

Nie mam jeszcze doświadczeń z prawem i tłumaczeniem dokumentów prawnych, choć chcę się tym zajmować w przyszłości. Mogę zapisać się na ten kurs?
Zdecydowanie tak. W swojej istocie stanowi „przyśpieszone studia prawnicze od zera”. Wcześniejsze doświadczenia z tłumaczeniami prawniczymi mogą być ułatwieniem i prowadzić do zadawania interesujących pytań, ale w żadnym wypadku nie są wymagane. Dlatego polecamy kurs także młodszym studentom filologii.

Jestem tłumaczem przysięgłym. Czego nauczę się na kursie?
Umiejętności osadzania tłumaczonych dokumentów w przepisach prawnych, świadomości istotnych różnic terminologicznych oraz podstawowych konstrukcji w poszczególnych dziedzinach prawa, znaczeń najpopularniejszych postanowień umownych oraz zapisów w innych dokumentach. Tłumacz o większej świadomości prawnej ma możliwość trafniejszego oddania w tłumaczeniu rzeczywistego znaczenia rozmaitych terminów występujących w polskich dokumentach prawnych.

Czy kurs zawiera elementy językowe?
Nie, kurs nie jest kursem językowym, zajęcia nie obejmują również porównywania polskich i zagranicznych instytucji prawnych. Całość kursu odbywa się w języku polskim i dotyczy prawa polskiego.

Czy potrzebna jest zaliczka? Czy możliwa jest płatność ratalna? Czy wystawiacie faktury?
Zaliczkom mówimy nie. Ratom mówimy zdecydowane tak. Wystawiamy faktury VAT 23%.

Skąd pomysł na takie zajęcia?
Podobnego kursu nie było jeszcze na rynku. Osoby kończące studia filologiczne i przygotowujące się do egzaminu oraz wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego czerpały wiedzę prawną z podręczników i opracowań dla tłumaczy przysięgłych, które nie zawsze są zadowalające. Alternatywą jest jedynie równoległe odbycie studiów prawniczych, trwających jednakże 5 lat. Chcemy pokazać, że istnieje inna- żywsza, praktyczniejsza i znacznie ciekawsza możliwość popularyzacji wiedzy prawniczej, która mogłaby być przydatna dla tłumaczy.