TOLES Higher preparation

Kurs skierowany do osób, które zamierzają przystąpić do międzynarodowego egzaminu TOLES Higher (Test of Legal English Skills) i uzyskać rozpoznawalny w świecie certyfikat potwierdzający wysoki stopień umiejętności w posługiwaniu się angielskim prawniczym w realiach biznesowych.

Główną ideą kursu jest nabycie nowej oraz dostosowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu Legal English do ram i wymagań egzaminacyjnych TOLES , celem uzyskania jak najlepszego wyniku egzaminu. Kurs pozwala oswoić się ze strukturą i wymaganiami testów TOLES oraz wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych i technikami ich rozwiązywania. Program kursu uwzględnia również przeprowadzenie symulowanego egzaminu TOLES Higher.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które myślą o uzyskaniu certyfikatu TOLES Higher. W szczególności zapraszamy:

  • absolwentów naszych kursów Introduction to Legal English oraz Legal English for Polish lawyers, celem dostosowania zdobytej dotychczas wiedzy do wymogów egzaminacyjnych TOLES
  • osoby, które odznaczają się już pewną wiedzą z zakresu Legal English, nabytą na innych kursach, w ramach kontaktów zawodowych lub w drodze samodzielnych studiów

Zapisy: przez e-mail, telefon lub facebooka w zakładce kontakt

Koszt: 1090 zł za semestr

Zniżki: student lub aplikant (-100 zł), bring-a-friend (-50 zł/ dla obu os.), kontynuacja po ukończeniu innego naszego kursu (-50 zł), Zniżki sumują się. Spełnienie warunków zniżki oceniane jest osobno na każdy semestr kursu.

Liczba spotkań: 2 semestry, 11 spotkań w semestrze, 1.5 godziny tygodniowo

Miejsce: zajęcia online z lektorem

Czas: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w ustalonych godzinach wieczornych (około 17-20)

Co to jest egzamin TOLES?
TOLES czyli Test of Legal English Skills to egzamin przygotowany pierwotnie dla londyńskich firm prawniczych na potrzeby weryfikacji kandydatów do pracy. Z uwagi na wysoką skuteczność egzamin rozpowszechnił się na cały świat. Więcej informacji o historii, rozpoznawalności i przebiegu egzaminu na stronie http://www.toleslegal.com oraz w trakcie kursu.

Na jakich materiałach pracujemy? Czy muszę kupić jakiś podręcznik?
Kurs bazuje na podręczniku The Lawyer’s English Language Coursebook, który jest oficjalnym i podstawowym podręcznikiem przygotowującym do wszystkich egzaminów TOLES. Prowadzący zapewnia również w ramach kursu inne, dodatkowe materiały, ułatwiające przygotowanie do egzaminu.

Czy kurs kończy się egzaminem?
Tak, kurs uwzględnia przeprowadzenie próbnego egzaminu TOLES Higher, celem sprawdzenia wiedzy oraz oswojenia się z jego przebiegiem. Ponadto każde zajęcia zaczynają się od powtórki, aby zmobilizować Cię do systematycznej nauki.

Czy potrzebna jest zaliczka? Czy możliwa jest płatność ratalna?
Zaliczkom mówimy nie. Ratom mówimy zdecydowane tak.

Jaki poziom angielskiego jest wymagany?
Kurs wymaga ogólnego angielskiego na poziomie B2 i wyżej.

Czy za kurs przysługują punkty szkoleniowe?
Tak, radcowie prawni otrzymują 1,5 punktów szkoleniowych za każde 1,5 godziny uczestnictwa w zajęciach legal English (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 regulaminu załączonego do uchwały KRRP nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. z późn. zm.) – ukończenie całego kursu pozwala na wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w 3-letnim cyklu rozliczeniowym.