Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Polityka plików cookies

I. DEFINICJE

 1. AdministratorSaturday School sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001059359, NIP: 8992971980.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

IV. NARZĘDZIA ANALIZY DANYCH (ANALYSE-TOOLS)

Aby było możliwe optymalne skonfigurowanie strony internetowej Administratora, jak i zwiększenie jego atrakcyjności dla odwiedzających Użytkowników, w tym celu Administrator wykorzystuje następujące narzędzia analizy:

a) Google Analytics – Administrator korzysta z Google Analytics, narzędzia analizowania usług internetowych, oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na Urządzeniu Użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP Użytkownika jest wcześniej skracany przez Google. Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji strony internetowej Administratora może być ograniczone lub niemożliwe. Użytkownik może zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Instrukcję dotyczącą usługi ,,opt-out cookie” (rezygnacja z plików cookie) można znaleźć pod poniższym linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable. Strona internetowa Administratora korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, dlatego adresy IP są przetwarzane tylko po skróceniu, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego odniesienia ich do konkretnych osób.

b) Google AdSense – strona internetowa Administratora stosuje usługę reklamy internetowej Google AdSense, która umożliwia prezentację reklamy odpowiadającej zainteresowaniom Użytkownika. W tym celu zbierane są informacje statystyczne na temat Użytkownika, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Reklamy te można rozpoznać po informacji ,,reklamy Google” na danym ogłoszeniu. W tym celu Google wykorzystuje Web Beacon, aby ustawić plik cookie na Urządzeniu. Użytkownik moze zapobiec instalacji plików cookie przez Google AdSense na różne sposoby:

 • poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki;
 • poprzez dezaktywację w Google reklam odpowiadających zainteresowaniom pod linkiem http://www.google.de/ads/preferences, przy czym to ustawienie jest usuwane, gdy Użytkownik usunie swoje pliki cookie;
 • poprzez dezaktywację reklam usługodawcy odpowiadających Państwa zainteresowaniom, które są częścią kampanii samoregulacyjnej ,,About Ads”, pod linkiem http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane, gdy Użytkownik usunie swoje pliki cookie;
 • poprzez stałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin.