Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Prawnik, aplikant

Spis treści:

Prawnik/Magister prawa

Jak już zasygnalizowano we wpisie o radcach i adwokatach, osoba po studiach prawniczych nieposiadająca uprawnień do wykonywania zawodu to nie lawyer– mimo że w Polsce przyjmuje się wtedy określenie prawnikTermin lawyer w Legal English zarezerwowano dla fachowców wyposażonych w pełne uprawnienia, w Polsce- adwokatów i radców prawnych. Jak zatem określić osoby po studiach, najczęściej pracujące w Kancelariach lub innych jednostkach związanych z prawem i starające się dopiero o uzyskanie pełnych uprawnień zawodowych? Odpowiednim terminem w tym wypadku będzie paralegal. Zgodnie z oficjalną definicją American Bar Association:

Paralegal is a person qualified by education, training or work experience who is employed or retained by a lawyer, law office, corporation, governmental agency or other entity and who performs specifically delegated substantive legal work for which a lawyer is responsible.

Powyższe możemy uzupełnić jeszcze o trafne stwierdzenie Black Law Dictionary:

A paralegal is not a lawyer, but is usually on their way to becoming one.

Aplikant

Najtrafniej będzie określić aplikację jako legal training, a aplikanta mianem legal trainee. Wyrażenie oddaje sens aplikacji jako szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu, czerpiąc z funkcjonującej w UK instytucji solicitor`s training. Trainee solicitor definiowany jest następująco:

Trainee solicitor is a prospective lawyer undergoing professional training at a law firm to qualify as a full-fledged solicitor.

W realiach polskich wyrażenie możemy doprecyzować, w zależności od potrzeb zastępując ogólne słówko „legal” określeniami poszczególnych profesji. Uzyskamy w ten sposób np.: advocate`s trainee (aplikant adwokacki), legal counsel`s trainee (aplikant radcowski) public prosecutor`s trainee (aplikant prokuratorski), judge`s trainee (aplikant sędziowski).

P.S.

Na koniec coś dla szczególnie dociekliwych: w Szkocji początkujący adwokaci, tradycyjnie określani w tym celu mianem devil, mają możliwość odbycia pod okiem patrona, zwanego devilmaster, szkolenia zawodowego określanego jako devilling. Powyższe wyrażenia nie są jednakże odpowiednikami naszych prawniczych aplikacji – choć czasem pokusa ich zastosowania jest ogromna 😉