Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Performance

Spis treści:

Performance

„Jedna z form zaliczenia ćwiczeń na studiach, obok kolokwium”. Tak, w swoim czasie też się z tym spotkałem 😉 Performance właściwie przeniknęło już do języka polskiego, oznaczając (obok m.in.: happeningów) zespół współczesnych dziedzin artystycznych, w których zwykle poza twórcą nikt nie wie o co naprawdę chodzi. Nas interesuje jednak znaczenie, które odnosi się do prawa zobowiązań.

Performance w Legal English oznacza świadczenie, wykonanie zobowiązania. Słówko jest zatem m.in.: podstawą przekładu przepisu art. 353 KC, określającego istotę zobowiązania, zgodnie z którym a creditor may demand a performance from a debtor, and the debtor is obliged to make the performance (zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić).

Świadczenia można żądać (require/demand a performance), wykonać (make/render a performance) lub też przyjmować (accept a performance). W klauzulach umownych często pojawia się natomiast zwrot to commence the performance of the contract, a więc przystąpić do wykonania umowy.

Wreszcie warto pamiętać również o możliwości przekształcenia słówka na czasownik to perform, a więc świadczyć, wykonać zobowiązanie. Zamiast make the performance w umowach możemy zatem powiedzieć to perform a contract, co znaczy wykonać umowę. Ostatniego sformułowania nie należy mylić ze zwrotem to execute a contract, oznaczającym podpisać umowę, o czym była już mowa w poprzednim odcinku.