Are you left without a remedy?

Pewnie wielu z Was podczas pracy z umowami po angielsku trafiło na słowo remedy, a jeżeli nie, to z pewnością traficie na nie w przyszłości. (remedies for a breach of contract; preventive remedy, exclusive remedy, cumulative remedy, alternative remedy).

Pierwsze skojarzenie to zapewne – remedium  znaczące w języku polskim tyle co środek zaradczy, lekarstwo. Skojarzenie słuszne, ale niestety na potrzeby praktykowania  prawa czy to tłumaczenia umów potrzebujemy czegoś bardziej hmm… prawniczego 😉

Co zatem zrobić? Najprościej i najskuteczniej tłumaczyć zwroty ze słówkiem „remedy” z wykorzystaniem polskich słów roszczenie lub uprawnienie. Doskonale sprawdzi się roszczenie odszkodowawcze (the remedy of damages), roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego (the remedy of restitution), czy uprawnienie do odstąpienia, np: od umowy (the remedy of rescission).

Czy jest zatem jakaś różnica między remedy of something  a okresleniem right to something ? Zasadnicza, remedy zawsze ma charakter wtórny względem okoliczności przewidzianych w ustawie lub umowie (trigger events). Dopiero gdy takie zdarzenie ma miejsce, np. zwłoka dłużnika, stronie przysługuje remedy.

I na koniec  – jak używać słowa remedy? Oto kilka przykładów:

  • remedy of sth – remedy of damages – roszczenie odszkodowawcze
  • remedy for sth – remedy for breach of contract – roszczenia z tytułu naruszenia umowy
  • to resort to a remedy – the buyer has resorted to a remedy – kupujący skorzystał z roszczenia

PS